I takt med det fortsatta byggandet i Sverige ställs också högre krav på Bostadsrätter och dess föreningar. Det norska bolaget Selvaag Bolig är först ut i Sverige med att ge sina kunder möjlighet med en egen lounge som dessutom har ett Enomatic system. Man har valt att installera en Enoliving ELite 2,5 för 8 flaskor. Man är nu i full gång att etablera en vinklubb bland sina medlemmar. Vi ser med spänning på hur deras kunder uppfattar den nya loungen och möjligheten att köpa vin.